Mecanismes de participació dels estudiants

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Els Mecanismes de participació dels estudiants en el sistema d’assegurament de la qualitat de l’ensenyament es realitzen a través de: 

Patronat de la Fundació: El representant dels alumnes en el Patronat té coneixement de tots els temes relacionats amb la gestió i desenvolupament del Centre en totes les seves vessants.

Junta d’escola:  És l’òrgan de participació dels alumnes en el que els delegats i subdelegats de tots els cursos de Grau exposen a la Direcció, professorat i Pas problemes i necessitats, així com propostes de millora, a l’hora que reben informació referida al desenvolupament de les activitats docents.

Delegats: Ostenten la representació dels diferents cursos i fan de portaveu en tots aquells aspectes que afecten als alumnes que representen.

Alumnes: Es realitza un seguiment sobre el grau de satisfacció dels alumnes sobre tots aquells aspectes que són del seu interès, utilitzant el següents suports:

 • O.5-01 Qüestionari d’avaluació del PAS
 • O.5-02 Avaluació d’assignatures i professors
 • O.5-03 Avaluació curs
 • O.5-04.1 Qüestionari d’avaluació del centre: Inicial (quan l’alumne es matricula)
 • O.5-04.2 Qüestionari d’avaluació del centre: Final (quan l’alumne es titula)
 • O.5-07 Avaluació de les activitats de formació
 • O.5-09 Avaluació del camp de pràctiques per l’alumna/e
 • O.5-15 Avaluació d’activitats
 • O.5-16 Avaluació Cas Integrat
 • O.5-23 Avaluació de les pràctiques assistencials
 • O.5-29 Fitxa avaluació classes habilitats clíniques
 • O.5-30 Avaluació de les competències professionals
 • O.5-31 Avaluació del programa Erasmus
 • O.8-03 Avaluació del pla d’acollida
 • O.9-02 Avaluació del Pla d’Acció Tutorial
 • S.7.1-01 Comunicació d’incidències